Power4 Mini 200 M

เน็ตบ้านราคาประหยัด

ใช้ Router รุ่นมาตรฐาน เพียงพอสำหรับบ้านขนาดเล็ก
จำนวนผู้ใช้น้อย

ความเร็ว 200/200 Mbps
สามารถปรับสปีดได้สูงสุดถึง 400/50 Mbps

สามารถเพิ่มกล่องทีวี AIS Playbox ได้ในราคาเพิ่ม 100 บาท / เดือน